Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Rvs watersport

 1. Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten zijn gericht op verzending binnen Nederland. Voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven. Prijzen, informatie en artikelen zijn altijd onder voorbehoud.
 2. Rvs watersport behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden. Indien uw bestelling echter in enkele dagen volledig kan worden uitgeleverd, zal deze worden afgestuurd zodra alle artikelen voorradig zijn.
 3. Speciaal bestelde artikelen zoals maatwerk kunnen nimmer worden geannuleerd zonder toestemming van Rvs Watersport.
 4. Beschadigde goederen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.
  Rvs watersport draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.
 5. De geleverde goederen heeft u op zicht voor een periode van 8 dagen na ontvangst. Bent u niet tevreden om wat voor reden dan ook, dan mag u de goederen, naar ons retour sturen.
  Het geld wordt na ontvangst van de goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, op uw bankrekening terug gestort.
 6. Alle door Rvs Watersport geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is Rvs watersport gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schade in interesse indien aanwezig.
 7. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling
 8. Rvs watersport is niet aansprakelijk voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen.